Billeder fra elevholdet 1957 - 58 (17 billeder)
Billederne er lånt af Henny Christensen, der vor elev på Egmont i vinteren 1957 - 58. Eller rettere "HOLSATIA" slottet der lå der før Egmont blev bygget..

Klik på et billede for at se en forstørrelse.