EGMONT HØJSKOLENS

ELEVFORENING

 

Hvad er Elevforeningen? 
Elevforeningen er en organisation af gamle elever, der ønsker kontakten med skolen og dennes tilbud opretholdt. Til foreningen er endvidere knyttet personer, der på anden måde har været i berøring med højskolen.


Hvad er formålet? 
Elevforeningen har til formål at fungere som bindeled mellem nye og gamle elever, hjælpere, lærere og så fremdeles. Elevforeningen råder endvidere over et legat. Dette kan søges af en eller flere personer, der efter behov kan tildeles støtte i forbindelse med afviklingen af et højskoleophold, rejser, undervisningsmaterialer m.m.


Hvordan efterkommes formålet?  
Elevforeningens opgaver og virke varetages af en bestyrelse. Denne koordinerer afviklingen af diverse arrangementer (eks. rejser, Elevstævnet, foredragsaftener osv.). Kontakten opretholdes også gennem diverse publikationer, der udsendes til alle medlemmer af elevforeningen.


Hvem er bestyrelsen? 
Elevforeningens bestyrelse er sammensat af 8 medlemmer, hvoraf de 6 vælges på den årlige generalforsamling (3 på lige og 3 på ulige årstal). De sidste to bestyrelsesmedlemmer udgøres af elever, der vælges af de værende elevhold.

 

Hvem kan optages? 
Alle personer, der har været elever på skolen kan optages i Elevforeningen og har som følge heraf stemmeret på den årlige generalforsamling (i forbindelse med Elevstævnet). Derudover kan som passive medlemmer optages personer, der på anden måde har haft tilknytning til skolen og Elevforeningen.

IMG_6010
Hvad koster det? 
Som værende elev på skolen er man automatisk medlem af Elevforeningen. Derefter betales et årligt kontingent:
Enkeltpersoner: 100 kr.
Par: 150 Kr.

Obs: Elever, der forlader skolen efter 1. maj betaler det første ½-år halvt kontingent for fuldt medlemskab.


Hvad nu? 
Du har nu fået nogle "hvem - hvad - hvorfor" svar omkring Egmont Højskolens Elevforening. Disse er selvfølgelig ikke fyldestgørende, hvorfor du er velkommen til at rette henvendelse til et af bestyrelsens medlemmer, hvis du skulle sidde inde med spørgsmål. Elevforeningen vil også i fremtiden søge at udvikle et bredere samarbejde med medlemmer af foreningen, hvorfor alverdens forslag også er meget velkomne.

 

KONTAKT TIL BESTYRELSEN

 

Formand

Jens Bork Vestervænget 39 7323 Give

Tif. 75731995

E-mail  jcbork@stofanet.dk

 

Bestyrelsesmedlem

Dorthe Mortensen Villavej 25 Hou 8300 Odder

Tlf. 20 72 70 02 E-mail dm@egmont-hs.dk

 

Elevholdsrepræsentant 08

Mads Thorup Langelund Godthåbsvej 52, 1, th. 2000 Frederiksberg

Tif. 28 53 57 12      Email  madstho@hotmail.com