Billeder fra Indvielsen af de nye havenefacilitet på Hou Havn. Samt Grundlovsmødet den 5. juni 2005 (39 images)

Click a picture to see a larger view.