EGMONT HØJSKOLENS ELEVFORENINGS

REJSE OG ELEV LEGAT

 

1.

Egmont Højskolens rejse og elevlegat

2.

Formål:

a.

Yde tilskud efter ansøgning til en eller flere personer, der er medlem, til deltagelse i en af E.H.E eller skolens arrangementer

b.

Yde tilskud til rejse deltageres hjælpere.

c.

Tilskud til etablering.

d.

Tilskud til undervisnings materiale medvidere i forbindelsen med ophold på skolen.

3,

Indtægterne kommer fra indsamling, gaver og rente

4.

Kasser, for legatet er den til enhver tid værende kasser i E.H.E,

5.

Regnskabet rev, sammen med E.H.E og fremlægges til godkendelse på generalforsamlingen.

6.

Beløbet der kan udbetales / benyttes hvert år må ikke overstige rente indtægten.

7.

Ændringer af fundatsen kræver mindst 2/3 stemmer for disse på generalforsamlingen.

8.

Ansøgning indsendes til formanden for E.H.E. senest 1. april hvorefter bestyrelsen giver skriftligt svar til alle ansøgere senest d. 30. april.

9

 

Såfremt E.H.E opløses / ophører hviler legatet i to år Startes der en ny elevforening inden to år, overgår legatet under nævnte fundats til denne. Dog bemærkes ar ændringer af fundats, så først kan ske efter fire år. Hvis ikke der startes en ny forening efter de to år, administreres legatet af Egmont Højskolen, til brug ved deres rejser.

 

 

Hvis du skulle have interesse i at søge legatet, skal du henvende dig til Jens Bork Tlf. 75 73 19 95. For at få tilsendt ansøgningsskema