BILLEDER FRA GRUNDLOVSDAGEN PÅ EGMONT HØJSKOLEN
lørdag den 5. juni 2004.

P1010001.jpg (97179 byte) P1010017.jpg (112997 byte) P1010023.jpg (180217 byte) P1010059.jpg (207930 byte)
Forstander Ole Laut byder velkommen Egmonts formand: Sonja Mikkelsen byder Velkommen Biskop Kjeld Holm, Århus taler Keld Albrechtsen, MF Enhedslisten taler
P1010022.jpg (212894 byte) P1010077.jpg (247134 byte) P6050006.JPG (174725 byte) P6050020.JPG (173630 byte)
Fhv. amtsborgmester Ib Frederiksen taler      
P1010026.jpg (217537 byte) P6050026.JPG (182806 byte) P6050027.JPG (177645 byte) P6050019.JPG (190048 byte)